ADRESSE:
Fanefjordgade 44
4792 Askeby

TELEFON
+45 2392 7119
MAIL
info@44moen.dk
BUS Stege og Vordingborg

NYHEDSBREVE
ÅBNINGSTIDER
ONS – SØN 11 - 17
Entré kr. 40/20 (STUD/PENS)


WORKSHOP
EVENTS

GRANT
44 MØENS VENNEKREDS

NETVÆRK
Facebook
Feriepartner Møn
FIND VEJ
ENGLISH
44 MØEN   AKTUELT AKTUELT AKTUELT

The origin of 42 - the relation to Møn
23.6. - 17.9. 2017
 
Tilflytterne
Kunstner Thorbjørn Reuter Christiansen har i Henning Christiansens Arkiv samlet materiale der dokumenterer en periode i Møns og dansk kulturhistorie hvor komponist og Henning Christiansen og Ursula Reuter Christiansen agerede aktivt fra på den politiske kunstscene fra begyndelsen af 70erne til 1989 hvor sukkerfabrikken lukkede. En fortælling om et møde med en  ø - hvor de blev involveret i masser af sociale aktiviteter – der også var præget af mange sammenstød.

Materialet fortæller om: Liste Ø, Ø-BLADET, DKP MØN, Valgplakater, Land og By publikationer. Henning Christiansen har samlet avisartikler om deres aktioner, protester. Fx i da en bevægelse, ført an af Ole Vanggaard, arbejdede på at forhindre en motorvej ud til Møns Klint. Dokumentarist Andreas Rockford  vil lave en række interviews med folk der bor på møn nu – og var en del af bevægelsen.

Event vil udvide fortællingen b.la en reenactment af en festival Liste-Ø afholdt i 70erne, debataften "dengang og nu" – hvor dem der flyttede til øen dengang mødes med unge tilflyttere. Opførelse af Henning Christiansen EU-sange fra 1979 v./ Jacob Bloch Jespersen.

Udstillingen præsenteres i 42CENTER FOR KLANGKUNST  - som de sidste 4 år har præsenteret lydkunst der direkte og indirekte forholder sig til komponisten og Fluxus-kunstneren Henning Christiansen.

I skrivende stund har vi indledt et samarbejde med Realdania om en forundersøgelse at 44Møens  – der skal være med at udvikle idé, strategi, rammer og bygninger omkring selve kunsthallen: Residency, 42Center for Klangkunst, performance hus, skoletjeneste og det udendørs anlæg. Forprojektet har til formål at afklare Kunsthal 44 Møens potentiale, ressourcer, kapacitet, vision og strategi i forhold til det nationale og lokale publikum og den nationale og internationale kunstscene.
For 42Center for Klangkunst er der på stueplan projekteret et udstillingsrum og på førstesalen b.la. et digitalt arkiv for Henning Christiansen kompositioner samt objekter. Materialet der indtil nu ikke har været tilgængeligt for offentligheden, må anses for meget væsentligt i helhedsbilledet af dansk musik- og kunsthistorie.you may cycle the layers without alteration
28.5. – 18.9.16
 
De to kunstnere er inviteret af Kunsthal 44 Møen til at lave en stedsspecifik installation i Smedjen ved siden af kunsthallens hovedbygning.

Installationen tager udgangspunkt i transformation af et Venn-diagram til en tredimensionel struktur. Venn-diagrammer er illustrationer, som bruges i den gren af matematikken som kaldes mængdelære og viser logiske forbindelser mellem mængder. Kunstnerne har knyttet Venn-diagrammet til Platons videns-begreb, som søger at illustrere, hvordan viden opstår som en sammensmeltning mellem "tro" og sandhed" - Altså hvad vi tror, der er og hvad der er. Diagrammets struktur er rumliggjort med kobber- og aluminiumsbånd, som gennemskærer murværk, tag, døre og vinduer. Fællesmængden i mødet mellem de to verdener dannes i husets og båndenes fælles overflader. Visionen er materialiseret i et 3d print på første salen.

Logoer og tekstlige fragmenter, fundet i den umiddelbare nærhed af smedjen, er 3d printet og indlejret i kobbervandrør og aluminiumsbånd, og danner en idiosynkratisk samling af skrift- og billedsprog fra Møn. Fragmenterne er b.la. fundet på Hårbølle Havn, Fanefjord Kirke, Ugebladet-for-Møn, Camping Vestmøn m.m. De danner igennem installationen en egen fortælling med lyriske udsagn som: "i mit blod", "hukommelse", "utopi", "Belladonna" etc. Smedjen kommer på den måde til at skabe grundlag for en visuel bearbejdelse af hvad der er i verden og omkring os på Møn.

På mange måder ender de to kunstneres behandling af diagrammet og Møns grafiske sprog med at underminere diagrammets logik og dermed fremhæve, at meget lidt eller intet kan siges at være ubetvivleligt sandt eller udtømmende begrundet.

Jean Marc Routhier (f. 1987, bor i København), uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2015 efter 3 års ophold på Universität der Künste Berlin. Jean Marc Routhier arbejder eksperimenterende og tværmedialt, både i sin individuelle praksis, og i forskellige kunstneriske og kuratoriske samarbejder. Han har for nyligt udstillet på bl.a. Bianca D'Alessandro, København (2016) Susanne Ottesen, København (2016), Liszt, Berlin (2015).

Amitai Romm (f. 1985, bor i København), uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2014 samt Akademie der bildenden Künste Wien. Amitai Romm arbejder skulpturelt og installatorisk, med udgangspunkt i en interesse for kommunikation og tegnprocesser i både kulturelle, materielle og biologiske systemer. Han har for nyligt udstillet på Bianca D'Alessandro, København (2016), BUS Projects, Melbourne (2016), Garret Grimoire, Wien (2015).

Udstillingen er et samarbejde med Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Støttet af Statens Kunstfond

Støttet afIMPRINT