ADRESSE:
Fanefjordgade 44
4792 Askeby

TELEFON
+45 2392 7119
MAIL
info@44moen.dk
BUS Stege og Vordingborg

NYHEDSBREVE
ÅBNINGSTIDER
ONS – SØN 11 - 17
Entré kr. 40/20 (STUD/PENS)


ABOUT
EVENTS

GRANT
44 MØENS VENNEKREDS

NETVÆRK
Facebook
Feriepartner Møn
FIND VEJ
ENGLISH
TIDLIGERE   TIDLIGERE TIDLIGERE TIDLIGERE

Tilflytterne / Newcomers
 
Årtiet mellem 1970 og 1980 bød på en tilstrømning af alternativt tænkende, hippier, aktivister og unge familier fra byerne til landdistrikterne. Blandt destinationerne for trenden var Møn, som blev et knudepunkt, især for dem der migrerede til øen fra København.

Tilflytterne, som de blev kaldt af de lokale, organiserede hurtigt nye kulturelle og sociale platforme, såsom foreningen Land og By, der drev et blad og en kollektivbutik der distribuerede lokale økologiske varer. Inspireret af hippiebevægelsen og beslægtede strømninger i de tidlige halvfjerdsere eksperimenterede mange af tilflytterne med selvforsynende landbrug sideløbende med karrierer som kunstnere, filmskabere, arkitekter og håndværkere. Med deres alternative livsstile og deres forsøg på at realisere mikroskala-versioner af socialistiske og økologiske utopier på øen, var Tilflytterne ikke altid afholdt af lokalbefolkningen. Ikke desto mindre blev alliancer mellem lokale og tilflyttere med tiden smedet gennem naboskaber og bidrog således til foryngelse og udvikling på Møn.

I 1970 flyttede komponist og kunstner Henning Christiansen og hans kone Ursula Reuter som nogle af de første Københavnere til Møn. Begge var medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), og i fællesskab med et stigende antal ligesindede blev de aktivt involverede i dette nye alternative forbund. Det ledte til stiftelsen af nye kulturelle og politiske projekter såsom parti-alliancen Liste Ø – et lokalpolitisk eksperiment på Møn, hvor landspolitiske parti-grænser under protest fra hovedpartierne blev udvisket i en koalition mellem Socialistisk Folkeparti, DKP og Venstresocialisterne. Henning Christensen var spidskandidat for Liste Ø til kommunalvalget i 1974, men var blot 6 stemmer fra at blive valgt ind.

Efter skuffelsen over resultatet blev fokus flyttet mod det selvorganiserede og kritiske alternativ til den lokale presse; Ø-bladet var født og blev en kæmpe success. De første udgaver blev trykt ved brug af stenciler, senere blev offset-tryk introduceret, og med det muligheden for et oplag på op mod 800 kopier til en ø-befolkning på bare 11.000 indbyggere. Land og By bladet forsatte sideløbende som en medlemsrettet udgivelse orienteret mod økologi og anti-politik.

Udstillingen Tilflytterne fremstiller en mangfoldighed af materialer og dokumenter fra denne periode og belyser således omfanget af de selvorganiserede udgivelsesprojekter. Samtidig spores nogle af de journalistiske afsløringer af øens ledende elites fejltrin med magtmisbrug og bedrageri – en elite, der måtte se sig nådesløst udfordret og afklædt af Tilflytterne og deres uafhængige avis Ø-bladet.

Dokumenterne udstilles side om side med kunstværker af Henning Christiansen og Ursula Reuter Christiansen og viser den gensidige afsmitning mellem politisk engagement og kunstnerisk produktion. Især Ursula Reuter Christiansens voluminøse malerier giver krop til motiverne og sindelaget fra denne periode gennem Leninportrætter, håndmalede kampagneplakater og portrætter af arbejdere fra porcelæn - og grus fabrikkerne.

De tilknyttede arrangementer vil bringe nogle af hovedpersonerne i denne bevægelse sammen igen i en momentan genfødsel af det berygtede Ø-parti i Askeby.

Kurateret af Thorbjørn Reuter Christiansen (1974- ) Kunstner og museumsteknikker. Studeret ved Det Kunstneriske Universitet i Berlin og ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Yngste søn af Ursula Reuter Christiansen og Henning Christiansen. Lever og arbejder i Bergen, Norge.

Udstillingen er støttet af:

POLITIKEN-FONDEN
NORDEA FONDEN (lokal)
Statens Kunstfond

Vordingborg Kommuneyou may cycle the layers without alteration
28.5. – 18.9.16
 
De to kunstnere er inviteret af Kunsthal 44 Møen til at lave en stedsspecifik installation i Smedjen ved siden af kunsthallens hovedbygning.

Installationen tager udgangspunkt i transformation af et Venn-diagram til en tredimensionel struktur. Venn-diagrammer er illustrationer, som bruges i den gren af matematikken som kaldes mængdelære og viser logiske forbindelser mellem mængder. Kunstnerne har knyttet Venn-diagrammet til Platons videns-begreb, som søger at illustrere, hvordan viden opstår som en sammensmeltning mellem "tro" og sandhed" - Altså hvad vi tror, der er og hvad der er. Diagrammets struktur er rumliggjort med kobber- og aluminiumsbånd, som gennemskærer murværk, tag, døre og vinduer. Fællesmængden i mødet mellem de to verdener dannes i husets og båndenes fælles overflader. Visionen er materialiseret i et 3d print på første salen.

Logoer og tekstlige fragmenter, fundet i den umiddelbare nærhed af smedjen, er 3d printet og indlejret i kobbervandrør og aluminiumsbånd, og danner en idiosynkratisk samling af skrift- og billedsprog fra Møn. Fragmenterne er b.la. fundet på Hårbølle Havn, Fanefjord Kirke, Ugebladet-for-Møn, Camping Vestmøn m.m. De danner igennem installationen en egen fortælling med lyriske udsagn som: "i mit blod", "hukommelse", "utopi", "Belladonna" etc. Smedjen kommer på den måde til at skabe grundlag for en visuel bearbejdelse af hvad der er i verden og omkring os på Møn.

På mange måder ender de to kunstneres behandling af diagrammet og Møns grafiske sprog med at underminere diagrammets logik og dermed fremhæve, at meget lidt eller intet kan siges at være ubetvivleligt sandt eller udtømmende begrundet.

Jean Marc Routhier (f. 1987, bor i København), uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2015 efter 3 års ophold på Universität der Künste Berlin. Jean Marc Routhier arbejder eksperimenterende og tværmedialt, både i sin individuelle praksis, og i forskellige kunstneriske og kuratoriske samarbejder. Han har for nyligt udstillet på bl.a. Bianca D'Alessandro, København (2016) Susanne Ottesen, København (2016), Liszt, Berlin (2015).

Amitai Romm (f. 1985, bor i København), uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2014 samt Akademie der bildenden Künste Wien. Amitai Romm arbejder skulpturelt og installatorisk, med udgangspunkt i en interesse for kommunikation og tegnprocesser i både kulturelle, materielle og biologiske systemer. Han har for nyligt udstillet på Bianca D'Alessandro, København (2016), BUS Projects, Melbourne (2016), Garret Grimoire, Wien (2015).

Udstillingen er et samarbejde med Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi. Støttet af Statens Kunstfond

Støttet afIMPRINT