ADRESSE:
Fanefjordgade 44
4792 Askeby

TELEFON
+45 2392 7119
MAIL
info@44moen.dk
BUS Stege og Vordingborg

NYHEDSBREVE
ÅBNINGSTIDER
ONS – SØN 11 - 17
Entré kr. 40/20 (STUD/PENS)


WORKSHOP
EVENTS

GRANT
44 MØENS VENNEKREDS

NETVÆRK
Facebook
Feriepartner Møn
FIND VEJ
ENGLISH
44 MØEN   AKTUELT AKTUELT AKTUELT

PROGRAM 2017
 
Michael Sailstorfer (D)

(1979 – Født i Velden, Tyskland. Bor og arbejder i Berlin.)

Michael Sailstorfer er inviteret til at lave en stedsspecifik udstilling i hovedbygningen. Udstillingen er sidste udstilling af en serie på tre – Kunsthal 44 Møen i dialog med stedet
- hvor international kunstnere er inviteret til at forholde sig til stedet og Møn. Det er vores ambition at være med til at opbygge og fremme fælleskabet og udvikle egnens kulturelle identitet, set som en foranderlig  proces der hele tiden udvikler sig i mødet med andre kulturer. (2015 By Nature af Ayse Erkmen og 2016 Random Walks af Tue Greenfort (DK), Ulrike Mohr (DE), Anton Burdakow (UA) og Toril Johannesen(NO).)
Sailstorfer kom til Møn i slutningen af august og har over vinteren udviklet et koncept til en udstilling, som vi vil formidle via dialoger, walks, work-shops, dialogbaseret undervisning etc.
Sailstorfer har studeret under Olaf Metzel på Akademie der Bildenden Künste i München og dermed præsenterede Kunsthal 44Møen først mesteren (soloudstilling på 44Møen i 2015) og derefter hans elev. Udstillingens kurator René Block har senest arbejdet med Sailstorfer i 2013 i forbindelse med sin udstilling The unanswered question  på TANAS og n.b.k. i Berlin. En udstilling der understreger  René Blocks evne og kærlighed til formidle den kunstneriske teknik og udtryk "objets trouvés" .

Michael Sailstorfer arbejder kontinuerligt med hvordan det skulpturelle udtryk og grænse kan ekspanderer og indgyder liv i profane objekter: han får træer til at flyve, huse til at ånde og en tørretumbler til at synge, forvandler et skilt i et gravskrift og en over-malet skolebus til et arkiv for børns erindringer og fantasier. Dermed anvender kunstneren fundne objekter som udgangspunkt, ved at fjerne dem fra deres sædvanlige kontekst, og radikalt at ændre deres fysik. Gennem klassiske skulpturelle processer forskydes betydningen af ting. Hverdagen bliver skulptur.


Michael Sailstorfer

Michael Sailstorfer

Michael Sailstorfer
Random Walks
29.5. – 18.9.16
Anton Burdakov (UA), Tue Greenfort (DK), Toril Johannessen (NO), Ulrike Mohr (DE), Lecture Performance af Gernot Wieland (AU)
Kurator: Eva Scharrer
 
En random walk er en matematisk formalisering af en sti, der består af en række tilfældige trin. For eksempel kan et molekyles bane, mens det bevæger sig i en væske eller en gas, et furagerende dyrs søgesti, prisen på en svingende aktie eller en gamblers finansielle status alle beskrives med random walks. Udtrykket random walk blev først introduceret af Karl Pearson i 1905. Random walks har været anvendt på mange områder: økologi , økonomi, psykologi , datalogi, fysik, kemi og biologi.

Random Walks inviterer kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at udvikle nye stedsspecifikke værker for Kunsthal 44 Møen og dets - naturlige og dyrkede - omgivelser. De valgte kunstneres enkelte praksis beskæftiger sig både med videnskabelige og pseudovidenskabelige metoder, så vel som proces og tilfældighed. De responderer på stedet på forskellige måder med afsæt i Møns geologi, landbrug og arkitektoniske forhold – ud fra individuelle historier. Sammen formulerer de en kritisk og samtidig legende tilgang til forestillingen om mennesket og erindring, anvendelsen og udnyttelsen af naturressourcer og de forskellige elementer der definerer begreberne natur, kultur og miljø

Anton Burdakov (f. 1982 i Kiev, Ukraine, bor in Berlin) udforsker overgange mellem rum og stater igennem objekter og modelbygning, ved at fokusere på personlige forholds – rumlige dimensioner. Til Random Walks har han produceret en ny serie arkitektoniske skulpturer, hvis design er baseret på molekylære strukturer der relaterer til hans hjemby Berlin og Møns geologi (Quartz og Calcite, 2016). Begge strukturer, er fyldt med objekter, som hentyder til fortællingerne om mødet mellem mennesket og naturen. De fysiske objekter i udstillingen er suppleret af en tidsbaseret installation hvor danske kunst- og arkitektstuderende deltager, som finder sted i juli. Workshoppen stiller spørgsmål til, hvordan man ønsker at leve ved symbolsk at takle et reelt arkitektonisk problem.

Tue Greenforts (f. 1973 i Holbæk, Danmark, bor i Berlin) interdisciplinære praksis er forankret i en fascination af den naturlige verden og udvikler sig ofte omkring økologi, biodiversitet og kulturhistorie. På Møn, tog Greenfort på en afsides gåtur i og omkring naturparken Liselund. Et idealiseret landskab skabt i det 18. århundrede på en privat ejendom. Tue Greenforts installation, involverer GPS optagelser og fotografier og udforsker forskellige opfattelser af "natur" – det uberørte, det romantisk idealiserede og det dyrkede – og reflekterer yderligere over forestillinger om ejendomsret, produktion og udbytning.

Toril Johannessen (f. 1978 i Harstad, Norge, bor i Bergen) arbejder med videnskabelige emner gennem empiriske, og teoretiske undersøgelser og historiefortælling. Til værket En rejse til en ø (2016), besøgte hun den lille ø Lindholm mellem Møn og Sjælland, som stadig huser Statens Veterinære Institut for Virusforskning, der snart flytter til Lyngby. Resultatet blev et interview med den tidligere forsker Kristian Dalsgaard, som er publiceret i den lokale avis Ugebladet for Møn. Det er refleksioner over virus som fænomen, over erindring og det at forsvinde – ledsaget af en installation af sæbe-drevne både. Toril Johannessen udstiller også Words and Years (2010-2015), en serie af silketrykte grafer baseret på bestemte begreber i forskellige akademiske tidsskrifter og magasiner.

Ulrike Mohr (f. 1970, bor i Berlin) udnytter materielle forandringsprocesser, der er påvirket ikke kun af forskning og overleveret viden, men også af tilfældige begivenheder. Gennem de seneste år har det næsten uddøde erhverv – at brænde kul – blevet et centralt greb i hendes arbejde. Hendes nye installation Slicing Time (2016) tager denne praksis til et nyt niveau: Kunstneren har samlet et helt dødt træ op, der var faldet ned på stranden på Møns Klint, dissekeret det og omdannet det til trækul. En proces, hvor træ opvarmes gradvist i fravær af luft (O2), indtil det bliver kemisk konstant. Det gennemskårede træ er præsenteret som en tredimensionel tegning. Hver sektion viser et kapitel af dets levetid – bevaret i kulstof. Desuden inviterer kunstneren alle til at deltage i en workshop d. 14. og 15. juli, hvor man kan forkulle forskellige medbragte trægenstande.

Gernot Wieland (f. 1968 i Horn, Østrig, bor i Berlin) arbejder hovedsageligt med film, tegning og lecture performance for at undersøge psykologiske forhold i samfundet og i mennesket. De fleste af hans værker omhandler forskellige lag af fortællinger og mangeartede referencer som små skulpturer, fotos, tegninger og collager. Formatet på hans lecture performance spiller en vigtig rolle i hans praksis og sammenvæver historiske rapporter, personlige erindringer og videnskabelig data. Til åbningen og afslutningen af Random Walks, vil Wieland præsentere sin nye lecture performance To turn every ending into a beginning (2016). Værket beskæftiger sig med opfattelsen af rum, der balancerer mellem sandhed og fiktion, tragikomiske hændelser og en fornemmelse for det mystiske. Fortællingens lag omfatter Franz Kafka, samfundshavearbejde, minder om kunstnerens katolske barndom og trapper, mens den på samme tid graver ned i psykiatrihistorien. Random Walks udvikler sig i løbet igennem hele perioden fra maj til september 2016 - støttet af en række artist talks, foredrag,  performances, workshops og vandreture.

Random Walks er tænkt som en dialogisk proces, der giver kunstnerne en mulighed for at arbejde stedsspecifikt på Møn i en periode og engagere sig i lokalsamfundet. Det er hensigten, at lade udstillingen vokse, igennem sommeren – støttet af en række artist talks, foredrag, performances, workshops og vandreture.

Se sommerens program under 'Workshops og Events'.  

Støttet af: Augustinus Fonden, 15. juni Fonden, Knud Højgaardsfond, Statens Kunstfond, Goethe Institut, OCA, Vordingborg Kommunes Udviklings og markedsføringspulje og og Møns Klint, Naturstyrelsen Storstrøm.Michael Sailstorfer

Michael Sailstorfer

Michael SailstorferRandom Walks by night, 2016

Ulrike Mohr, Slicing Time, 2016 (detail)

Anton Burdakov,

Tue Greenfort,

Toril Johannessen,

Gernot Wieland, Performance Lecture,

Forside: Random Walks i proces. Høje Møn 2016.

IMPRINT