ADRESSE:
Fanefjordgade 44
4792 Askeby

TELEFON
+45 2392 7119
MAIL
info@44moen.dk
BUS Stege og Vordingborg

NYHEDSBREVE
ÅBNINGSTIDER
ONS – SØN 11 - 17
Entré kr. 40/20 (STUD/PENS)


ABOUT
EVENTS

GRANT
44 MØENS VENNEKREDS

NETVÆRK
Facebook
Feriepartner Møn
FIND VEJ
ENGLISH
TIDLIGERE   TIDLIGERE TIDLIGERE TIDLIGERE

Norroen-trilogien
 
Møenlight Sonata – en hyldest fra internationale kunstnere til Møns stjernehimmel
 
Møn bliver både udgangspunkt og centralt fokus for en serie udstillinger, hvor unge såvel som internationalt 
anerkendte kunstnere inviteres til at 
engagere sig i øens ekstraordinære natur og historie, der altid har tiltrukket og 
inspireret kunstnere. Den første manifestation af trilogien er planlagt til 2018: Møenlight Sonata – en hyldest fra internationale kunstnere til Møns stjernehimmel. Nattehimlen over Møn er helt fantastisk. På en klar aften kan man tælle 5000 stjerner, mens der i København kun kan ses 100. Den lille danske ø Møn er en af ti "Dark Sky Parks" i Europa og den første i Skandinavien. Den fik denne status på grund af indbyggernes omhyggelige håndtering af lysforurening. 10 års jubilæum For at fejre sit tiårs jubilæum, har Kunsthal 44Møen sammensat en særlig konstellation af stjerner under den lyriske titel Møenlight Sonata med henvisning til Beethovens klaversonate nr. 14, som han også kaldte "quasi una fantasia". Udstillingen vil præsentere et tværsnit af kunsthallens hidtidige program og nyopføre stedsspecifikke værker af internationale kunstnere fra Bulgarien, Finland, Tyskland, Storbritannien og Tyrkiet, der stadig er nye for øen, som f.eks. (tbc): Nevin Aladag , Elina Brotherus, Ceal Floyer, Pravdoliub Ivanov, Sophia Pompery, Mariana Vassileva, Richard Wentworth og Mariaa Wirkkala. Det, der forbinder værkerne fra disse individuelle kunstnere, er den specifikke brug af lys som emne og materiale. Lys (eller dets fravær) er ikke kun et af de ældste emner i kunsthistorien, men også en særlig betingelse for Møn – om dagen, men også om natten. Projektet for 2020 vil være dedikeret til Møns kulturelle landskab med dets mere end 100 stendysser og gravhøje samt vægmalerier i middelalderkirker, der er bevaret i enestående grad, og som for nylig er blevet renoveret til deres fulde skønhed. Udstillingen udvikles i samarbejde med Museum Sydøstdanmark. I 2019 er emnet Møn som Biosfære. UNESCO udpegede Møn med dens kridhvide klinter og de omkringliggende vandområder som Danmarks første 
biosfærereservat i 2017 – et privilegium, der bør udvikles og beskyttes. Forsøget på at fremhæve Møns unikke kulturlandskab og økologiske system kunne involvere en række kunstneriske projekter udformet til det åbne land, der reflekterer over naturen og er indlejret på en bæredygtig måde. Joseph Beuys ege-skulptur (del af Beuys' projekt "7000 Ege", Kassel, 1977-1982) og Bjørn Nørgaards mur Arkitektura Natura (2017) er stedsspecifikke værker på 44Møen, der allerede eksemplificerer denne tilgang

 
Bjørn Nørgaard
Henning Christiansen

De to huse
MATERIALE - LYD
GRUNDFORM - GRUNDTONE
 

Bjørn Nørgaard reflekterer i udstillingen De to huse over samarbejdet med sin nu afdøde arbejdskammerat Henning Christiansen (1932 – 2008). Udstillingen bevæger sig igennem deres livslange performancepraksis gennem lyd som materiale og grundtone som en grundform til at udføre deres aktioner i. De to huse viser fire elementer: dokumentation af deres fælles aktion i Kassel: Gute Heute, Leute fra 2006, La Maison Imaginiare (gibshus), Beuys Pit 75 Valhalla (klaver) og Arkitektura Natura (jord mur).

"Vores fælles møder strakte sig fra 1965 til Hennings død i 2008. 43 år hvor vi talte parallelt i hvert vores rum, men af og til mødtes de to rum i en ny betydning." Bjørn Nørgaard

De to huse skal forstås komplementært. Det ene rum er rent materiale - et taktilt udtryk, ud fra den forståelse at ethvert materiale og form er levende og påvirker os fysisk og dermed mentalt, som når vi bevæger os gennem et byrum. Jo mere ensartet og homogent arkitekturen udformes og udføres, i jo højere grad begrænses vores mentale tilstand. Jo mere forudsigelig og monoton brug af materialer, desto mindre kan vi tolke os selv ind i byen.

Det andet rum er imaginær rumdannelse. En åben struktur hvor Henning Christiansens piano: Beuys Pit 75 VALHALLA, 1996 er installeret – værket referere til Hennings mange indgange til "Musik als Grün", reallyde, mekaniske lyde,  kanariefugle, høns, instrumenter og ikke mindst sproget som lyd. "Jeg har ikke meninger, jeg har lyde", sagde Henning  Christiansen. Ligesom vi bevæger os gennem byens materialer, bevæger vi os gennem byens lyde, og udgangspunktet er, at først når der er helt stille og helt tomt …

Muren
På marken har Bjørn Nørgaard bygget en mur.
"Jeg bygger en mur af jord. 'Af jord er du kommet til jord skal du blive'."

Bjørn Nørgaards første mur var Menneskemuren i 1982, oprindelig til en nordisk udstilling på The Solomon R. Guggenheim Museum i New York. Det var en optimistisk global mur med repræsentanter fra hele verdens kulturer og en karikeret kapitalist abe på toppen. 7 år senere faldt Berlinmuren, verden var åben, men Nørgaard kunne ikke deltage i den hybris. Verden spildte 90erne på tåbeligt misbrug af muligheder og med 9/11 og Irakkrigen, røg det hele på gulvet. Nu bygges der atter mure i Israel, i Europa og måske Trumps mur mod Mexico.
Da Henning i 2001 udstiller fluxus klaveret, Beuys Pit 75 VALHALLA – på Venedig Biennalen skriver han på væggen: System of Freedom: those who build a wall around their own spirituality – risk to lose – it. (VALHALLA)

Siden Henning Christiansen og Ursula Reuter Christiansen flyttede til Askeby på Møn i 1970 blev Bakkehøjgård ramme om mange sammenkomster, samtaler og besøg af kunstnere fra hele verdenen. I 1986 flyttede Ursula og René Block ind i huset ved siden af, og i 1990 købte Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen en ejendom på Møn. Alt dette og meget mere førte til, at Kunstforeningen 44Møen blev dannet i 2007 og Kunsthal 44Møen åbnede i 2008. I et historisk perspektiv er en stor del af Bjørn Nørgaard og Henning Christiansens kunst forankret på Møn. For at understrege deres relevans for stedet, som stadig er i bevægelse, har 44Møens kunstneriske leder René  Block inviteret Bjørn Nørgaard til at udstille og udvikle en stedsspecifik installation.

Udstillinger i udvalg:
2016: Bjørn Nørgaard, Drømme i mængde er tomhed, det gælder også ord i mængde, Galleri Susanne Ottesen, København. 2015: Rolling Snowball 6, Djupivogur, Island. Den Frie Forårsudstilling, Den Frie Udstilling. Ich kenne kein weekend, NBK Berlin. 2016 Remember Lidice, Edition Block Berlin. 2014: DER URSPRUNG DER ZUKUNFT, at YEARS, København. Skulptur og maleri, Huset i Asnæs, Asnæs. Re-modelling the World - again again again, CAFA Art Museum, Beijing, Kina 2013: Riv dette tempel ned, Ikast Kunstpakhus, Ikast. 2012: Fake - som i et spejl, Galleri Susanne Ottesen, København. Udvalgt grafik, Hornslet Kunstforening, Hornslet. Spørger Jørgen stadig, Politikens Forhal, København. 2010: Bjørn Nørgaard, Udvalgt Grafik og Småskulpturer, Grafik Galleriet, Næstved. Re-cycling Art, Horsens Kunstmuseum, Horsens. Re-modelling the world, Statens Museum for Kunst, København. Englefisse, Galleri Susanne Ottesen, København. 2009: Bjørn Nørgaard – Mythos und Morphologie, Kunstsammlungen Chemnitz, Tyskland.

Udstillingen er støttet af:
Statens Kunstfond

Vordingborg KommuneBjørn Nørgaard: La Maison Imaginiare, 2017 (anden udgave)

Stakkels Bamse, 2016

Gute Heute, Leute, video documentation, 2006,

Henning Christiansen: Beuys Pit 75 Valhalla, 1996

Bjørn Nørgaard: Arkitektura Natura, 2017
Random Walks
29.5. – 18.9.16
Anton Burdakov (UA), Tue Greenfort (DK), Toril Johannessen (NO), Ulrike Mohr (DE), Lecture Performance af Gernot Wieland (AU)
Kurator: Eva Scharrer
 
En random walk er en matematisk formalisering af en sti, der består af en række tilfældige trin. For eksempel kan et molekyles bane, mens det bevæger sig i en væske eller en gas, et furagerende dyrs søgesti, prisen på en svingende aktie eller en gamblers finansielle status alle beskrives med random walks. Udtrykket random walk blev først introduceret af Karl Pearson i 1905. Random walks har været anvendt på mange områder: økologi , økonomi, psykologi , datalogi, fysik, kemi og biologi.

Random Walks inviterer kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at udvikle nye stedsspecifikke værker for Kunsthal 44 Møen og dets - naturlige og dyrkede - omgivelser. De valgte kunstneres enkelte praksis beskæftiger sig både med videnskabelige og pseudovidenskabelige metoder, så vel som proces og tilfældighed. De responderer på stedet på forskellige måder med afsæt i Møns geologi, landbrug og arkitektoniske forhold – ud fra individuelle historier. Sammen formulerer de en kritisk og samtidig legende tilgang til forestillingen om mennesket og erindring, anvendelsen og udnyttelsen af naturressourcer og de forskellige elementer der definerer begreberne natur, kultur og miljø

Anton Burdakov (f. 1982 i Kiev, Ukraine, bor in Berlin) udforsker overgange mellem rum og stater igennem objekter og modelbygning, ved at fokusere på personlige forholds – rumlige dimensioner. Til Random Walks har han produceret en ny serie arkitektoniske skulpturer, hvis design er baseret på molekylære strukturer der relaterer til hans hjemby Berlin og Møns geologi (Quartz og Calcite, 2016). Begge strukturer, er fyldt med objekter, som hentyder til fortællingerne om mødet mellem mennesket og naturen. De fysiske objekter i udstillingen er suppleret af en tidsbaseret installation hvor danske kunst- og arkitektstuderende deltager, som finder sted i juli. Workshoppen stiller spørgsmål til, hvordan man ønsker at leve ved symbolsk at takle et reelt arkitektonisk problem.

Tue Greenforts (f. 1973 i Holbæk, Danmark, bor i Berlin) interdisciplinære praksis er forankret i en fascination af den naturlige verden og udvikler sig ofte omkring økologi, biodiversitet og kulturhistorie. På Møn, tog Greenfort på en afsides gåtur i og omkring naturparken Liselund. Et idealiseret landskab skabt i det 18. århundrede på en privat ejendom. Tue Greenforts installation, involverer GPS optagelser og fotografier og udforsker forskellige opfattelser af "natur" – det uberørte, det romantisk idealiserede og det dyrkede – og reflekterer yderligere over forestillinger om ejendomsret, produktion og udbytning.

Toril Johannessen (f. 1978 i Harstad, Norge, bor i Bergen) arbejder med videnskabelige emner gennem empiriske, og teoretiske undersøgelser og historiefortælling. Til værket En rejse til en ø (2016), besøgte hun den lille ø Lindholm mellem Møn og Sjælland, som stadig huser Statens Veterinære Institut for Virusforskning, der snart flytter til Lyngby. Resultatet blev et interview med den tidligere forsker Kristian Dalsgaard, som er publiceret i den lokale avis Ugebladet for Møn. Det er refleksioner over virus som fænomen, over erindring og det at forsvinde – ledsaget af en installation af sæbe-drevne både. Toril Johannessen udstiller også Words and Years (2010-2015), en serie af silketrykte grafer baseret på bestemte begreber i forskellige akademiske tidsskrifter og magasiner.

Ulrike Mohr (f. 1970, bor i Berlin) udnytter materielle forandringsprocesser, der er påvirket ikke kun af forskning og overleveret viden, men også af tilfældige begivenheder. Gennem de seneste år har det næsten uddøde erhverv – at brænde kul – blevet et centralt greb i hendes arbejde. Hendes nye installation Slicing Time (2016) tager denne praksis til et nyt niveau: Kunstneren har samlet et helt dødt træ op, der var faldet ned på stranden på Møns Klint, dissekeret det og omdannet det til trækul. En proces, hvor træ opvarmes gradvist i fravær af luft (O2), indtil det bliver kemisk konstant. Det gennemskårede træ er præsenteret som en tredimensionel tegning. Hver sektion viser et kapitel af dets levetid – bevaret i kulstof. Desuden inviterer kunstneren alle til at deltage i en workshop d. 14. og 15. juli, hvor man kan forkulle forskellige medbragte trægenstande.

Gernot Wieland (f. 1968 i Horn, Østrig, bor i Berlin) arbejder hovedsageligt med film, tegning og lecture performance for at undersøge psykologiske forhold i samfundet og i mennesket. De fleste af hans værker omhandler forskellige lag af fortællinger og mangeartede referencer som små skulpturer, fotos, tegninger og collager. Formatet på hans lecture performance spiller en vigtig rolle i hans praksis og sammenvæver historiske rapporter, personlige erindringer og videnskabelig data. Til åbningen og afslutningen af Random Walks, vil Wieland præsentere sin nye lecture performance To turn every ending into a beginning (2016). Værket beskæftiger sig med opfattelsen af rum, der balancerer mellem sandhed og fiktion, tragikomiske hændelser og en fornemmelse for det mystiske. Fortællingens lag omfatter Franz Kafka, samfundshavearbejde, minder om kunstnerens katolske barndom og trapper, mens den på samme tid graver ned i psykiatrihistorien. Random Walks udvikler sig i løbet igennem hele perioden fra maj til september 2016 - støttet af en række artist talks, foredrag,  performances, workshops og vandreture.

Random Walks er tænkt som en dialogisk proces, der giver kunstnerne en mulighed for at arbejde stedsspecifikt på Møn i en periode og engagere sig i lokalsamfundet. Det er hensigten, at lade udstillingen vokse, igennem sommeren – støttet af en række artist talks, foredrag, performances, workshops og vandreture.

Se sommerens program under 'Workshops og Events'.  

Støttet af: Augustinus Fonden, 15. juni Fonden, Knud Højgaardsfond, Statens Kunstfond, Goethe Institut, OCA, Vordingborg Kommunes Udviklings og markedsføringspulje og og Møns Klint, Naturstyrelsen Storstrøm.

Bjørn Nørgaard: La Maison Imaginiare, 2017 (anden udgave)

Stakkels Bamse, 2016

Gute Heute, Leute, video documentation, 2006,

Henning Christiansen: Beuys Pit 75 Valhalla, 1996

Bjørn Nørgaard: Arkitektura Natura, 2017Random Walks by night, 2016

Ulrike Mohr, Slicing Time, 2016 (detail)

Tue Greenfort,

Tue Greenfort, The Romatic Walk I, II, III, 2016

Toril Johannessen,

Gernot Wieland, Performance Lecture,

Forside: Random Walks i proces. Høje Møn 2016.

IMPRINT